Back to Top

Zadzwoń  tel: 692 976 706 lub napisz biuro@finans.biz.pl

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,

 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,

 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • bieżące ewidencjonowanie przychodów,

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,

 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.

 

Karta podatkowa:

 • prowadzenie indywidualnych, imiennych kart przychodów podatników,

 • sporządzanie deklaracji PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym. 

 

Kadry i płace

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;

 • prowadzenie akt personalnych pracowników,

 • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych,

 • prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników,

 • monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP

 • wystawianie świadectw pracy,

 • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika,

 • sporządzanie miesięcznych list płac oraz prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

 • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach,

 • kompleksowa obsługa rozliczeń z zakresu ZUS, w tym: przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS oraz naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS. 

Dotacje Unijne:

 • pomoc w pisaniu wniosków o pozyskanie dotacji unijnych w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej dla osób fizycznych,

 • pomoc w pisaniu wniosków o pozyskanie dotacji unijnych potrzebnych do rozwoju działalności oraz utworzenia stanowiska pracy dla pracowników, a także podniesienia kwalifikacji pracodawcy i pracowników,

 • koordynacja we wdrożeniu pozyskanej dotacji i opieka na prawidłowością dokumentacji podczas całego okresu trwałości projektu,

 • rozliczenie dotacji i sporządzanie wymaganych przez instytucje dokumentów. 

 

Pozostałe usługi:

 • rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych,

 • pisanie pism urzędowych,

 • wysyłanie wezwań do zapłaty do kontrahentów zalegających z opłatami,

 • pisanie pozwów o zapłatę do e-sądów,

 • archiwizowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności,

 • bieżąca pomoc w prowadzeniu biura,

 • dojazd do klienta po dokumenty.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIE
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zgodnie z RODO przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów, zamówień, zleceń oraz dla potrzeb własnych firmy.